آموزش وپرورش ناحیه1کرمانشاه • ارزشیابی چیست

  ارزشیابی چیست
  ارزش یابی از آموزش و یادگیریجداشدنی نیست و بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد. . اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 کرمانشاه · اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 
  ادامه مطلب...

 • استفاده از انواع ارزشیابی

  استفاده از انواع ارزشیابی
  ارزشیابی واژه‌ای است كه امروزه در بین دست‌اندركاران حوزه‌های مختلف علوم انسانی به خصوص آموزش و پرورش و حتی عامه مردم چنان گسترش یافته كه گویی 
  ادامه مطلب...

 • جملات تشویقی طرح توصیفی

  جملات تشویقی طرح توصیفی
  سامانه نقل و انتقال فرهنگیان · صندوق ذخیره فرهنگیان · اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 کرمانشاه · اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمانشاه · اداره آموزش و پرورش 
  ادامه مطلب...