آموزش وپرورش ناحیه1کرمانشاه • ارزشیابی چیست

  ارزشیابی چیست
  ارزش یابی از آموزش و یادگیریجداشدنی نیست و بخش مهمی از آن را تشکیل . اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه · اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه 
  ادامه مطلب...

 • استفاده از انواع ارزشیابی

  استفاده از انواع ارزشیابی
  به طوری كه ارزشیابی نباید به عنوان آخرین حلقه در برنامه آموزشی محسوب . ارزشیابی تحصیلی، با این حساسیت و كارآمدی در آموزش و پرورش، زمانی معتبر و روا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه · اداره آموزش و پرورش استان کرم
  ادامه مطلب...

 • جملات تشویقی طرح توصیفی

  جملات تشویقی طرح توصیفی
  2 کرمانشاه · اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه · اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه · مجتمع اموزشی وپرورشی بصیرت ناحیه 3 کرمانشاه · همه لینکها 
  ادامه مطلب...

 • چارت جرياني | کيف محافظ الوما |