نمونه سوال املای و نگارش پایه هفتم ( اول متوسطه)

نمونه املای و نگارش کتبی پایه ی اول
 
 با تشکر از شهد ادب و کسب اجازه از ایشان

نمونه املا 
  
لطفا کلیک نمایید 


نمونه نگارش 

لطفا اینجا کلیک کنید 


برچسب : متن ادبی برای تشکر