سبد کالا
مهلت ثبت نام دانشجویان متاهل جهت دریافت "سبد کالا" تمدید شد


مهلت دریافت سبد کالایی اهدایی دولت تا روز دوشنبه ت ثبت نام دانشجویان متاهل، جه۳۰ دی ماه تمدید شد.


کتر صدر معاون سنجش و خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: با توجه به اطلاعیه‌های قبلی و بر اساس خبر واصله از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در خصوص ثبت نام دانشجویان متاهل جهت دریافت سبد کالایی اهدایی دولت، مهلت ثبت نام دانشجویان مذکور در سامانه صندوق رفاه دانشجویان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 92/10/30 تمدید گردیده است. 

وی گفت: همچنین امکان تخصیص سبد کالا به دانشجویان دوره‌های غیر حضوری  (مدیریت خانواده) وجود دارد و ثبت نام ایشان بلامانع می‌باشد.برچسب : سمپاد تبریز