پنجشنبه ای متفاوت در زورخانه حیدر کرار مهردشت


ساعت 21:00 پنجشبه مورخ 1392/07/25 زورخانه حیدر کرار شهر مهردشت پذیرای مهمانان ویژه ای بود
جناب آقای حجت اله محمدی (بخشدار)، جناب آقای باقی پور (شهردار)،
جناب آقایان تولایی، مرادی و صالحی (عضو شورای شهر مهردشت)، جناب آقای مهری (فرمانده نیروی انتظامی)برچسب : متن ادبی برای تقدیر وتشکر