"كارت دعوت"

کتاب فرم فضا نظم فارسی | تجزیه و تحلیل و نقد شاهکارهای معماری | خطای 403 در google play | لیست مدارس شبانه اصفهان | موسسه آموزش عالی حکیم طوس | نامه دوستانه انگلیسی | هزینه عمل لیزیک چشم 92 | دانلود رایگان قالب پاورپوینت | امنیت اطلاعات با بیومتریک | استخدام صنایع دفاع | تقدیرنامه قرآن | خرید اقساطی سراتو کوپه | اس دی اف | ثبت اموال آراد | نوشتن طرح توجیهی رایگان |
"به نام میزبان عاشقان"
شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد   تو بیا كز اول شب در صبح باز باشد
شب اول ماه رمضان بود،كارت دعوتی بر در بسیاری از خانه ها فرستاده شده بود و جالب تر اینكه هر كسی را می دیدم از دیدن آن كارت بسیار خرسند می گشت ودرچشمانش برق شادی موج میزد، كنجكاو شدم ،آن چیست كه قاصد خبر خوشی برای دیگران است و سبب شادی دل آنان.شروع كردم به پرسیدن از دیگران،فرقی هم نداشت ،پرسیدم،از كوچك و بزرگ،پیر و جوان،با حجاب و كم حجاب،زن و مرد ،خلاصه از هر كس كه می توانستم پرسیدم و به این نتیجه رسیدم كه این كارت دعوت مختصّ افراد خاصی یا سنین خاصّی و یا جنسیّت خاصّی نیست.بر روی همه ی كارت ها هم نوشته شده بود"عاشقان خدا".هر كسی ممكن بود به این میهمانی دعوت شده باشد،هركسی حتّی كسانی كه شاید در ذهن كوچك ما نگنجد.
در راه خانه بودم ،خدا خدا می كردم كه من و خانواده ام نیز به این میهمانی با شكوه دعوت شده باشیم.وقتی به خانه رسیدم اولین سؤالی كه از مادرم كردم این بود كه آیا آن كارت دعوت برای ما هم آمده است ؟.مادرم گفت آری.بسیار شادمان گشتم و در همان مكان و همان زمان دستانم را به سوی آسمان بردم،با دیدگانی پر از دریا و دلی آسمانی امّا ابری به میزبان این میهمانی گفتم :سپاس گزارم از دعوتت و شاكرم از اینكه هنوز نیم نگاهی و گوشه چشمی به سوی ما داری و نگاه مهربانت را از ما دریغ نمی كنی.
هر چند می دانم همه ی شما این كارت را دیده و آن را خوانده اید امّا دلم نیامد آن را در آشیانه ی مجازی ام به یادگار نگذارم.

"به نام میزبان عاشقان"
مژده ای منتظران ماه خدا آمده است  ماه شبهای مناجات و دعا آمده است
ثواب روزه و حج قبول آن كس برد      كه خاك میكده ی عشق را زیارت كرد
پذیرایی:از ابتدای ماه رمضان تا انتهای آن ،از سحرگاه تا شبانگاه،به صرف سحر و افطار و هر آنچه كه از مخزن الهی برای راه توشه ی خود می خواهید.

نشانی:كعبه ی دل در هر مكان و زمان.
من آن مرغم كه هر شام و سحرگاه    ز بام  عرش  می آید  صفیرمبرچسب : متن کارت دعوت حج