پای دوچرخه در شنا

مسابقات اینترنتی با جایزه | نمونه اعلامیه | پرونویا | برنامه بدنسازی برای لاغر شدن | سوالات کنکور کامپیوتر | فرمول آلفای کرونباخ | سایت جامع گلستان سمنان | مرکزآموزش علمی کاربردی جهادکشاورزی سمنان | خانه معلم استان تهران | نمونه سوالات آزمون گاز | کارت ویزیت مهندس عمران | تحقیق در عملیات بازارا | خرید اقساطی گوشی | طرح های جدید تاتو | رزرو اینترنتی خانه معلم کرمانشاه |

بسیاری از افراد نو آموز كه مراحل اولیه ی شنا را یاد می گیرند ، از اینكه به صورت عمودی در آب قرار بگیرند و پاهای آنها به كف استخر نرسد هراسانند . مهارت پای دوچرخه بدین منظور به كار می رود تا نو آموزان بتوانند بر روی قسمت عمیق استخر قرار گیرند و به راحتی حركت پای دوچرخه را انجام دهند .

گام اول : برای فراگیری حركت پای دوچرخه بهتر است ابتدا تمرینات بر روی خشكی انجام پذیرد . بدین صورت كه به حالت نشسته  بر روی دوچرخه قرار بگیرید . كمی زانو ها را خم و بدنتان را به سمت جلو متمایل كنید . در این هنگام پاها را تك تك از زمین بلند و زانو را به سمت سینه بیاورید و سپس با فشار كف پا ، به سمت زمین برگردانید . به خاطر داشته باشید كه پاها به طور متناوب این حركت را اجرا كنند و مسیر حركت پاها به شكل 8 باشد بدین صورت كه بعد از بلند كردن پا از زمین و هنگام بازگشت ، كمی پا را به طرف بیرون حركت دهید تا فاصله ی پاها كمی بیشتر از عرض شانه باشد .


شكل ص 45

گام دوم : پس از تمرین حركات پا ، به تمرین و تكرار تكنیك ساده ی دست در پای دوچرخه بپردازید . بدین صورت كه دستها را در همان حالت قبلی ( نشسته بر روی دوچرخه ) در مقابل سینه و شكم به آرامی به همدیگر نزدیك كنید و سپس با چرخش مچ از همدیگر دور كنید ، مثل اینكه آب را با كف دستها در مقابل بدن جمع و سپس به طرفین پخش می كنید . دقت كنید حركت دستها از محدوده ی سینه شما بیشتر نشود .

گام سوم : تمرین گام اول را آغاز و سپس به آرامی حركات دستها را به آن اضافه كنید تا بدین طریق حركت دست و پای همزمان دوچرخه را در خشكی تمرین و تكرار نمایید .

گام چهارم : تمرین گام اول را با قرار گرفتن در قسمت كم عمق به نحوی كه ارتفاع آب تا زیر چانه شما باشد ، تكرار كنید . در این گام سعی كنید هنگام تمرین حركات پا ، بدنتان ضمن حفظ حالت نشستن بر روی دوچرخه ، به صورت غوطه ور در سطح آب بماند . البته انجام  پای دوچرخه فقط كمك خواهد كرد تا سر شما در بالای آب باقی بماند .

گام پنجم : پس از تمرین و تكرار حركات پا در دوچرخه كه در گام چهارم اجرا شد ، این بار حركات دست را نیز همراه با پا به طور متناوب به اجرا در آورید تا مهارت پای دوچرخه شما كامل گردد .

گام ششم : برای كسب مهارت بیشتر در اجرای پای دوچرخه ، تمرین دیگری را به اجرا در آورید . بدین صورت كه ابتدا تكنیك غوطه وری لاك پشتی را اجرا كنید و پس از غوطه وری در آب ، دست هایتان را رها كنید تا پاها آزاد شوند . سپس شروع به انجام حركات پای دوچرخه كنید درحالی كه بالا تنه شما عمود نباشد و در سطح آب غوطه ور باقی مانده باشد .

پس از اینكه كمی در زدن پای دوچرخه در این حالت مهارت پیدا كردید ، با اجرای حركت دست در دوچرخه كه مقابل سینه شما انجام می گیرد ، به آرامی سرتان را از آب بلند كنید و ضمن غوطه وری درسطح آب ، به اجرای حركت كامل پای دوچرخه اقدام كنید .

به خاطر داشته باشید كه مهارت پای دوچرخه به مرور زمان و با انجام تمرینات مداوم و تكرار به میزان كافی به طور مطلوب به مرحله ی اجرا در خواهد آمد و شما خواهید توانست با آرامش كامل و به كارگیری نیروی بسیار كمی در سطح آب باقی بمانید .برچسب : آموزش شنای قورباغه